مصوبات و تصمیمات

 • مصوبه یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/03/21

  موضوع جلسه: ادامه بررسی نامه بازرسی کل کشور در خصوص پرونده واگذاری بلوک پنجاه درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران؛ گزارش کارگروه خودرو ؛ گزارش کارگروه مخابرات.

 • مصوبه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/01/27

  موضوع جلسه : بررسی طرح آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت ؛ بررسی گزارش کارشناسان مرکز ملی رقابت در خصوص ادغام دو شرکت سایپا گام و سایپا رینگ؛ بررسی چگونگی اعلام رأی صادره شورای رقابت و هیأت تجدید نظر ( هلدینگ خلیج فارس )، گزارش پیشنهادی کارگروه شاخص کیفیت در فرمول قیمت گذاری خودرو

 • رأی 8/92ه ت مورخ 1392/12/26 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت،درخصوص واگذاری هلدینگ خلیج فارس

  موضوع: واگذاری هلدینگ خلیج فارس

 • مصوبه یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/12/14

  موضوع جلسه : بررسی آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بررسی گزارش کارگروه خودرو.

 • مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای رقابت مورخ 92/11/16 درخصوص خودرو

  موضوع جلسه : بررسی تعرفه قیمت گذاری خودرو و …

 • چکیده نکات مطرح شده در جلسه 177 شورای رقابت مورخ 18 دیماه 92

  در این جلسه جناب آقای دکتر شیوا (ریاست شورای رقابت و مرکز ملی رقابت) نکاتی را در مورد وظایف شورای رقابت و نقش مرکز ملی رقابت مطرح فرمودند که در ذیل به اختصار به آنها اشاره می گردد:

 • یکصد وهفتاد و ششمین صورتجلسه جلسه شورای رقابت مورخ 1392/09/27

  موضوع جلسه : معرفی دو عضو صاحبنظر اقتصادی شورای رقابت ( جناب آقای دکتر رضا شیوا و جناب آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی .

 • یکصد و هفتاد و پنجمین صورتجلسه جلسه شورای رقابت مورخ 1392/8/29 (175)

  موضوع جلسه : بررسی نقطه نظرات وزارت صنعت معدن و تجارت، بررسی درخواست ابطال تصمیم شورا توسط شرکت جام آثار با موضوع پالایشگاه شیراز و تقاضای تجدید نظر در تصمیم، بررسی موضوع هلدینگ خلیج فارس-بررسی موضوع پتروشیمی فجر و مبین ، بررسی موضوع شرکت توزیع گاز ایران(هلدینگ)، بررسی دستورالعمل راه آهن، بررسی نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان رزین ایران در خصوص کود اوره، بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، بررسی شکایت شرکت ایوان باستان و ادامه بررسی دستورجلسات گذشته مطرح شده در شورا.

 • یکصد و هفتادمین صورتجلسه جلسه شورای رقابت مورخ 1392/07/10

  موضوع جلسه : حضور جناب آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری جهت هماهنگی های لازم در زمینه زیرساخت و مخابرات، بررسی گزارش پالایشگاه شیراز ، بررسی نحوه انجام مصوبه 106 شورای رقابت بوسیله مخابرات، بررسی درخواست محاسبه نرخ تورم شش ماهه خودروسازان، بررسی موضوع پتروشیمی فجر و مبین، بررسی دستورالعمل راه آهن ، بررسی قیمت خودروهای 206 و تندر 90 و مگان توسط کارگروه خودرو، بررسی نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان رزین ایران در خصوص کود اوره، بررسی شکایت شرکت ریز موج سیستم در خصوص قیمت گذاری محصولات لوح های فشرده توسط اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران، ادامه بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق و ادامه بررسی دستورجلسات گذشته مطرح شده در شورا.

 • یکصد و شصت و چهارمین صورتجلسه جلسه شورای رقابت مورخ 20/05/1392

  موضوع جلسه : آبونمان شرکت مخابرات ، بررسی موضوع شرکت پالایشگاه شیراز ، بررسی قیمت خودروهای 206 و تندر 90 توسط کارگروه خودرو، بررسی نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان رزین ایران در خصوص کود اوره، بررسی دستورالعمل شرکت بازرگانی پتروشیمی ، بررسی شکایت شرکت ریز موج سیستم در خصوص قیمت گذاری محصولات لوح های فشرده توسط اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران، بررسی نامه ریاست جمهوری در خصوص شرکت بسته بندی چاپ طلا با موضوع انحصار در تولید فیلم BOPP، ادامه بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق و ادامه بررسی دستورجلسات گذشته مطرح شده در شورا.

Go To
Page Size